Jaap's Puzzle Page

7×7 Oktató Játék

Oktató Játék

Although often confused for a puzzle, the 7×7 Oktató Játék is actually part of a Hungarian trivia game. Its name means "Educational game". It consists of a cylindrical body, with seven movable pins labeled A to G, each with seven possible positions numbered 1 to 7. It functions very much as a combination lock. Inside the cylinder is a rod, and if the pins are set to the right combination, the rod is released. The game comes with 49 rods, each needing a different combination to be released.

The game comes with a folder containing 49 question sheets corresponding to the 49 rods. There are seven topics, each with seven question sheets, and each sheet has seven questions. The questions are multiple choice, with three answers. If you set the pins to the numbers that are next to the correct answers to the set of questions on the sheet, the rod is released.

The game was invented by Jószef Kárpáti and his patent, HU192353, was published on 15th January 1988.

Here are some pictures, and transcriptions and translations of all the text except for the 49 question sheets.

The box

Text on the cylinder
Hungarian TextEnglish Translation
Törvény által védett
7x7
oktató játék
Gyártja: Kárpáti BT. Szab. szám: 192.353
Protected by law
7x7
educational game
Manufacturer: Carpathian Ltd. Pat. No.: 192.353

The set of 49 rods in the box

Text on the information sheet
Hungarian TextEnglish Translation

Tájékoztató

Tartalma: 1 db henger, 7 számozott helyre elforgatható válaszkereső tüskével;
49 db szűküulő, soronként egyszer réselt, tetején tüskével ellátott rúd, a témakörnek mekfelelően 7 különböző szinű betű, számmal megjelölve;
49 db kérdést tartalmazó boritó
1 db tájékoztató
 1. A kézbevett "hengeren" a számkereső "tüskéket" alaphelyzetbe állítjuk mind a hét (A, B, C, D, E, F, G) soron.
 2. Behelyezzük a rudat, s a "játék lelkét képező" hengerbe ütközésig nyomjuk. Ügyeljünk arra, hogy a rúdon lévő tüske a hengeren kialakitott résbe kerüljön.
 3. Keressük ki a tasakból a rúd tetejére nyomtatoll betu-és számjelzésnek megfelelő témakör kérdéseit, majd a helyesnek tartott válasz számához forgassuk a hengeren található számkereső tüskét.
 4. Amennyiben mind a hét elforgatott tüske a jó válasz helyére került, a rúd magától kipattan és kiemalhető lesz. A helyes válaszok a kérdések hátoldalán olvashatók.
  Az izgalmas tudáspróbát a rúd és a kérdések kicserélésével lehet folytatni.
 1. Elmozdítható válaszkereső tüskék
 2. Behelyezhető rúd, réselt gyűrűkkel
 3. Illesztő rés
 4. Illesztő tüske
Diagram of cylinder

Information

Contents: 1 cylindrical piece, 7 swivel pins for inputting answers
49 rods, with a pin at the top of each rod, arranged in rows, topic corresponding to the seven colored letters, numbered
49 question sheets
1 information sheet
 1. On the question "cylinder", the number "pins" are reset on each of the seven (A, B, C, D, E, F) lines
 2. Insert the rod into the "soul forming game" cylinder lock. Make sure that the rod's pin goes into the cylinder's slot.
 3. Look in the folder for the question sheet on the topic corresponding to the letter and number on the rod. The numbers of the correct answers are to be set by turning the pins on the cylinder.
 4. If each of the seven pins is rotated to the right answer, the rod pops out by itself and can be removed. The correct answers to the questions can be read on the back of the sheet.
  This interesting test of knowledge can be continued by exchanging questions.
 1. Movable answer pins
 2. Push-rod, slotted rings
 3. Alignment slot
 4. Alignment pin
Diagram of cylinder

The folder containing question sheets and information sheet

Text on the folder cover
Hungarian TextEnglish Translation

7x7
OKTATÓ JÁTÉK
KÉRDÉSEI ÉS FELELETEI

K1K7Kresz
F1F7Földrajz
T1T7Történelem
B1B7Biológia
I1I7Irodalom
M1M7Művészet
V1V7Vegyes
Kellemes időtöltést
kíván a gyártó

7x7
OKTATÓ JÁTÉK
GYÁRTÓ:
KÁRPÁTI
JÁTÉKKÉSZÍTŐ BT.
Szabadalmi szám: 192353

7x7
EDUCATIONAL GAME
QUESTIONS AND ANSWERS

K1K7Highway Code
F1F7Geography
T1T7History
B1B7Biology
I1I7Literature
M1M7Arts
V1V7Mixed
The manufacturer wishes
you a pleasant time

7x7
EDUCATIONAL GAME
MANUFACTURER:
CARPATHIAN
TOYMAKERS LTD.
Patent Number: 192353

The number of positions:

There are 7 pins with 7 positions each, giving 77 = 823,543 combinations. It turns out that for nearly all the rods, the combination has different numbers for each pin. In that case there are only 7! = 5040 combinations.

Solution:

K F T B I M V
1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567
A 3247615 4654212 5123456 7123536 4476543 5431254 2176562
B 5176164 5176177 4675632 1462147 7712356 2175621 4735627
C 7322531 3241551 3216723 5736675 1265432 6622766 1462453
D 1415426 1413735 1552374 4217221 6154217 4364413 6321216
E 6761743 6735464 7764215 2574454 4537774 7747577 7657744
F 4654272 2362626 6447147 6345313 2641125 3213145 3214331
G 2533357 7527243 2331561 3651762 5323661 1556332 5543175

Only rods F5 and I1 have repeated numbers. All the others use all seven numbers only once.